Jak uzyskać uprawnienia architektoniczne

By mieć pełne uprawnienia architektoniczne, należy skończyć studia na kierunki architektura i urbanistyka. Wykształcenie w tym kierunku można zdobyć jedynie na politechnice, tylko ona dają tytuł magistra, który umożliwia starania o pełne uprawienia architektoniczne. Na innych uczelniach kształcących przyszłych architektów, można uzyskać jedynie tytuł inżyniera. W takim przypadku jeśli chcemy mieć pełne uprawienia musimy kształcić się zaocznie, albo zdecydować się tylko na ograniczone uprawienia architektoniczne. Jednak same studia nawet magisterskie to nie wszystko. Po ukończonych studiach należy odbyć przynajmniej 3-letnią praktykę zakończoną egzaminem. W trakcie praktyki, najpierw kandydat na architekta, pracuje w biurze projektowym, zdobywa doświadczenie przy tworzeniu projektów, natomiast później nadzoruje prace budowlane. Egzamin organizowany jest przez okręgowe izby architektoniczne. Droga do prawa wykonywania tego zawodu jest zatem bardzo długa, pełna wyrzeczeń. Na dodatek samo zdanie egzaminu nie uprawnia nas do wykonywania zawodu, musimy uzyskać wpis do Izby Architektów.